فایل word مقاله بررسی پتانسیل خرابی پیش رونده در قاب خمشی فولادی تحت اثر اتصالات مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی پتانسیل خرابی پیش رونده در قاب خمشی فولادی تحت اثر اتصالات مختلف :


محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
جعفر عسگری مارنانی – عضو هیئت علمی واستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
حسین سلیمانی کوجانی – کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:
خرابی پیش رونده در یک سازه در اثر آسیب دیدن یک یا چند المان کلیدی و گسترش آسیب دیدگی در کل سازه و یا قسمتی از آن دراثرواکنش زنجیروار اتفاق می افتد. یکی ازکاربردی ترین روشهایی راکه آیین نامه ها جهت بررسی مقاومت سازه در برابر خرابی پیش رونده ارائهکردهاند روش مسیر جایگزین (AP) می باشد. در این روش توانایی پل زدن سازه برروی المان آسیب دیده بررسی می شود. در مقاله حاضر بااستفاده از نرمافزار اجزای محدود ABAQUS به تحلیل دینامیکی غیرخطی قاب خمشی فولادی دو بعدی با اتصالات: سطح مقطع کاهش یافته تیر (RBS) , صفحات زیر سری و بالاسری (WCPF) و همچنین تیر با صفحه انتهایی (EP) به روش AP پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که سیستم قاب خمشی با اتصال WCPF کمترین پتانسیل و اتصال RBS بیشترین پتانسیل رادر خرابی پیش رونده از خود نشان می دهند

لینک کمکی