فایل word مقاله ارزیابی هیدروگراف واحد کلارک در تجزیه و تحلیل سیلاب های حوضه بشار بالادست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزیابی هیدروگراف واحد کلارک در تجزیه و تحلیل سیلاب های حوضه بشار بالادست :تعداد صفحات:10
چکیده:
رودخانه بشار یکی از سرشاخه های اصلی رودخانه کارون بزرگ می باشد که به علت بالا بودن میزان بارندگی, سالانه سیلاب های فراوانی درحوضه پدید می آید. با توجه به واقع شدن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بالادست حوضه بشار و سدها, تاسیسات و اراضیکشاورزی زیادی در پایین دست این حوضه, تعیین سیلاب حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق جهت شبیه سازی فرآیند بارش رواناب, هیدروگراف واحد کلارک انتخاب گردید که پس از جمع آوری آمار و اطلاعات ایستگاه های هیدرومتری و بارانسجی موجود در منطقه و با کمک نرم افزار HEC – HMS 5 واقعه بارش رواناب استخراج و سپس پارامترهای مدل کلارک بر اساس 3 هیدروگراف مشاهده ای سیل مورد واسنجی و بر اساس 2 هیدروگراف مشاهده ای دیگر ارزیابی شد. در نهایت پارامترهای بهینه مدل هیدروگراف واحد کلارک برای حوضه آبریز مورد اشاره استخراج گردید

لینک کمکی