فایل word مقاله تحلیل و مقایسه رضایت شغلی کارکنان زن سازمان جهاد کشاورزی شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحلیل و مقایسه رضایت شغلی کارکنان زن سازمان جهاد کشاورزی شهر تهران :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محبوبه محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی
دکتر شقایق خیری – استاد راهنما

چکیده:
مقاله حاضر با موضوع(تحلیل و مقایسه رضایت شغلی کارکنان زن جهاد کشاورزی استان تهران) و با هدف تعیین رضایت شغلی و نقش عوامل دموگرافیک بر آن است. روش تحقیق پیمایشی, جامعه آماری کارکنان زن جهاد کشاورزی استان تهران و روش نمونه گیری سرشماری و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج پژوهش نشان داد بین رضایت شغلی کارکنان با توجه به عوامل فردی(وضعیت تاهل, وضعیت سکونت, سنوات خدمت, تحصیلات, تعداد فرزندان) تفاوت معناداری وجود ندارد. تنها رضایت شغلی کارکنان گروه های سنتی مختلف, متفاوت است.

لینک کمکی