فایل word مقاله تحلیل حدی کران بالا ظرفیت بیرون کشیدکی لرزه ای مهار نواری افقی بر مبنای روش شبه دینامیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحلیل حدی کران بالا ظرفیت بیرون کشیدکی لرزه ای مهار نواری افقی بر مبنای روش شبه دینامیکی :


محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
نیما قشقایی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه هرمزگان , بندرعباس
عادل عساکره – استادیار گروه مهندسی عمران , دانشکده فنی مهندسی , دانشگاه هرمزگان , بندرعباس
وحید احمدی زاده – کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه هرمزگان , بندرعباس

چکیده:
در این مسئله برای تعیین نیروی بیرون کشیدگی لرزهای مهار نواری افقی از معیار تسلیم غیر خطی مور کلومب با استفاده از روش تحلیل حدی کران بالا و بهرهگیری از مکانیزم گسیختگی انتقالی استفاده شده است. همچنین از تحلیل شبهدینامیکی که قادر است طبیعت بارگذاری دینامیکی را بطور دقیقتری نسبت به تحلیل شبهاستاتیکی لحاظ کند استفاده شده است. تأثیر زلزله در تعیین بار حدی از طریق وارد نمودن نیروی اینرسی القا شده در اثر شتاب ناشی از زلزله در مکانیزم گسیختگی بررسی می شود. در این مسئله با استفاده از تحلیل شبهدینامیکی علاوه بر تأثیر ضریب غیرخطی و نیروی چسبندگی خاک, تأثیر ضریب بزرگنمایی و سرعت موج برشی نیز در تعیین نیروی بیرون کشیدگی قائم لرزهای مهار نواری افقی دیده شده است. افزایش ضریب غیرخطی و ضریب بزرگنمایی سبب کاهش نیروی بیرون کشیدگی لرزهای مهار نواری افقی میگردند. همچنین مشاهده میشود که افزایش نیروی چسبندگی خاک و سرعت موج برشی سبب افزایش قابل توجه نیروی بیرون کشیدگی لرزهای مهار نواری افقی میشود. مقایسه نتایج بدست آمده از این تحلیل شبه- دینامیکی حاضربا نتایج موارد مشابه در حالت تحلیل شبهاستاتیکی, حاکی از تطابق خوب نتایج مطالعه حاضر با دیگر نتایج میباشد

لینک کمکی