فایل word مقاله تحلیل حساسیت برروی پارامترهای روش های مختلف پیش بینی نرخ نفوذ ماشین تونل زنی تمام مقطع در سنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحلیل حساسیت برروی پارامترهای روش های مختلف پیش بینی نرخ نفوذ ماشین تونل زنی تمام مقطع در سنگ :


محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
مهدی حسینی – استادیار گروه مهندسی معدن, دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(, قزوین
پیوند اعلایی – دانشجوی گروه مهندسی معدن, دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(, قزوین

چکیده:
با توجه به اینکه امروزه در حفاری تونل های طویل مانند تونل انتقال آب سرعت و دقت در حفاری بسیار مهم است, پس دنیای حفاری از روش های دستی و آتش باری ها که نیاز به زمان طولانی و دارای دقتی پایین است به سمت حفاری با روش های تمام مکانیکی سوق پیدا کرده است؛بدین ترتیب استفاده از ماشین تمام مقطع TBM ضرورت یافته است. هدف از این مقاله تعیین پارامترهای مهمی است که بیشترین تاثیر را بر میزانپیشروی دارند تا بدین وسیله در زمان استفاده از این ماشین, به این پارامترها اهمیت بیشتری داده شود. لازم به ذکر است که در این مقاله دو روش TBMQ , NTH برای پیش بینی نفوذ سر مته مورد بررسی قرار گرفت و با انجام آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای هر مدل, میزان اثر این پارامترها بر روی میزان نفوذ سر مته تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد که در روش TBMQ , پارامتر میزان نیروی وارد بر هر ابزار برش )ّ F ( دارای بیشترین تاثیر و در روش NTH قطر دیسک ) Dc ( بیشترین تاثیر را بر میزان نرخ نفوذ دارند

لینک کمکی