فایل word مقاله ارائه یک معماری برای ساختار سازمانی فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارائه یک معماری برای ساختار سازمانی فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات:20

نویسنده(ها):

وهاب عطارعلیایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پرند

چکیده:

یکی از الزامات تحقق هر طرح و برنامه ای داشتن ساختار اجرایی و پشتیبان می باشد. در مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز این موضوع به عنوان یک عامل کلیدی مطرح می شود. کاربرد روش های مدیریتی فناوری اطلاعات مانندمعماریهای سازمانی در توسعه فناوری اطلاعات مجموعه ای از ضروریات را مطرح نموده, اما مدلهای مشخصی برای توسعه ساختار سازمانی فناوری اطلاعات در سطح سازمان ارائه نمی نماید. در این تحقیق سعی شده است با نگاه به کشورهای در حال توسعه و با هدف کاربرد نتایج این تحقیق در کشور, یک معماری برای توسعه ساختار سازمانی فناوری اطلاعات در سطح سازمان ارائه شود. منظوراز سازمان در این تحقیق هر ساختار سازمانی در سطح یک کسب و کار بوده و از سطح کلان دولت تا واحدهای داخلی سازمانها قابل تعریف می باشد. معماری ارائه شده بر اساس چارچوبهای معماری سازمانی و مدلهای مدیریتی راهبری فناوری اطلاعات شکل گرفته است. معماری ارائه شده یک معماری لایه ای است که سازمانها در لایه های آن قرار گرفته و نقشهای لازم برای انها تبیین می گردد. این معماری دارای مجموعه ای از خصوصیات و موارد ضروری می باشد که در این تحقیق شرح داده شده است. بعد از ارائه معماری و بیانجزئیات آن و با هدف تفهیم کاربردی معماری فوق, مدلی از آن برای ساختار فناوری اطلاعات در سطح کلان دولت در ایران پیشنهاد می گردد. این مدل پیشنهادی چگونگی استفاده از معماری تحقیق را نشان میدهد.

لینک کمکی