فایل word مقاله بهرهبرداری بهینه از یک فیلتراکتیو موازی با محدویت جریاندهی در شرایط ولتاژ غیرسینوسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بهرهبرداری بهینه از یک فیلتراکتیو موازی با محدویت جریاندهی در شرایط ولتاژ غیرسینوسی :

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

رضا اسدی – دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدمحمدرضا رفیعی – دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید علومی بایگی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

روش کنترل بهینه و انعطافپذیر ) (OFC 1 فیلترهای اکتیو در نشریات ارایه شده است . در این مقاله سعی شده , با استفاده از روش کنترلی OFC و یک فیلتر اکتیو موازی که دارای محدودیتهای فنی جریان خروجی میباشد, یک بار غیر خطی به صورت بهینه جبران شود . این مقاله نشان میدهد که استراتژی کنترل OFC قادر است بیشترین بهرهوری یک فیلتر اکتیو موازی را با تواناییهای محدود, در جبران یک بار با نیازمندیهای بزرگتر از فیلتر اکتیو بدست بدهد . شبیه سازی روش پیشنهادی در حوزه زمان گسسته در محیطMATLAB/SIMULINK تصدیق میکند که استراتژی OFC قادر است مشخصه خوبی از سیستم تحت جبرانسازیبدست دهد . مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم ژنتیک, تایید کننده صحت نتایج بدست آمده میباشد

لینک کمکی