فایل word مقاله بررسی نقش خصوصیات توده سنگ در بروز اضافه حفاری ناشی از انفجار درحفرتونل مطالعه موردی : تونل فطر 6 معدن کرومیت فاریاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی نقش خصوصیات توده سنگ در بروز اضافه حفاری ناشی از انفجار درحفرتونل مطالعه موردی : تونل فطر 6 معدن کرومیت فاریاب :

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

جواد سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج, دانشگاه شهید باهنر
محمدعلی ابراهیمی – استادیار بخش مهندسی معدن
حمید منصوری – استادیار بخش مهندسی معدن

چکیده:

عملیات انفجار اقتصادی ترین روش خردایش سنگهای سخت است, اما هزینه های مربوط به آسیب های انفجار همچون اضافه حفاری توده سنگ بعد از انفجار از نقطه نظر مسائل ایمنی و قابلیت تولید در معادن از اهمیت زیادی برخوردار است . آسیبهای وارده به سنگ ناشی از عملیات انفجار بطور مستقیم با میزان تنش در سنگ و شرایط توده سنگ قبل از انفجار ارتباط دارند . در محیطهای با تنش بالا و تحت شرایط زمینشناسی نامساعد, اختلالات مربوط به انفجار می تواند بر روی مسائل کنترل زمین و رقت ماده معدنی تأثیر بگذارد . برای کاهش این اثرات نامطلوب, تکنیک های کنترل
محیطی در دسترس هستند اما نتایج حاصل از کاربردشان اغلب کمتر از حد انتظار است . در این مقاله مکانیزم وعوامل مؤثر در بروز اضافه حفاری از جمله خصوصیات توده سنگ که شامل فراوانی ,جهت ناپیوستگی ,کیفیت توده سنگ ونقش هر یک در بروز اضافه حفاری درتونل فطر 6 معدن کرومیت فاریاب مورد بررسی قرار گرفته است .

لینک کمکی