فایل word مقاله اهمیت پارک های علمی- فناوری و مراکز رشد به عنوان نماد ارتباط دانشگاه و صنعت در جهت توسعه پایدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اهمیت پارک های علمی- فناوری و مراکز رشد به عنوان نماد ارتباط دانشگاه و صنعت در جهت توسعه پایدار :

تعداد صفحات:11

چکیده:

توسعه پایدار از جمله مباحثی است که در سالیان اخیر مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان جهانی بوده و برای دستیابی به آن شاخص هایی مد نظر می باشد. اساساً دستیابی به توسعه پایدار زمانی صورت می گیرد که عدالت اجتماعی در زمان حال و همچنین حفظ منابع طبیعی برای آیندگان را بهمراه داشته باشد.
امروزه و با توجه به فناوری های نوین, صنعت و دانشگاه با هم ارتباط تنگاتنگی داشته به گونه ای که می توان گفت این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. صنعت به جهت بقا و رشد لازم است خود را با تحولات علمی تکنولوژیک همگام سازد. دانشگاه درمسیر این تحولات قرارگرفته و بایستی منطبق با آن ساماندهی و برنامه ریزی شود. همسویی برنامه های دانشگاه و صنعت فوق العاده مهم و
درتوسعه ملی کاملاٌ مؤثر است.
درسه دهه اخیر در کشورهای درحال توسعه زیرساختهایی دراین جوامع به وجود آمده است که نقش بستر سازی,حمایت,هدایت و هماهنگی را برای این ساختارهای اولیه برعهده دارند. بخش مهمی از این زیرساختهای تکنولوژی , پارک های علمی- فناوری و مراکز رشد هستند.

لینک کمکی