فایل word مقاله نقش پزشکان در مدیریت اورژانس های دندانی ناشی از تروما

ارد بخشی از متن فایل word مقاله نقش پزشکان در مدیریت اورژانس های دندانی ناشی از تروما : محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): سارا عسکری فرد – رزیدنت- دانشکده دندانپزشکی چکیده: با توجه به شدت ، جهت و نوع ضربه، انواعی از آسیب های دندانی میتوانند طی صدمات تروماتیک اتفاق بیافتد. نوع آسیب ، میزان تکامل و ریشه دندان و زمان مراجعه ، نوع درمان را مشخص می کند. از آنجا که اکثر بیماران به دنبال تروما، به پشکان مراجعه می کنند. این مقاله سعی در بررسی اقدامات صحیح و به موقع توسط پزشک ، قبل از ارجاع به دندانپزشک دارد.متن: اکثر صدمات دندانی در گروه سنی 7-10 به دلیل اتادن یا حوادثی در خانه و یا مدرسه بیشت

فایل word مقاله ارزیابی فاکتورهای موفقیت پروژه در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در کشورایران

ی از متن فایل word مقاله ارزیابی فاکتورهای موفقیت پروژه در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در کشورایران : تعداد صفحات:12 چکیده: یکی ازراهکارهای مطرح شده به منظور تامین مالی و افزایش کیفیت خدمات درپروژه های زیربنیی بکارگیری شیوه قراردادی عمومی خصوصی می باشد این نوع قراردادها درکشورهای توسعه یافته بسیارمورد استقبال قرارگرفته و دربسیاری ازمواقع با موفقیت همراه بوده است درایران نیز درسالهای اخیر تعدادمعدودی ازپروژه های نیروگاهی و ازادراهی بابکارگیری این شیوه اجرایی شده اند که بهعلت عدم شناخت کافی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی با مشکلاتی همراه بوده است هدف مقله حاضر شناسایی و ارزیابی فاکتورهای اساسی دستیابی به موفقیت درقراردادهای مشار

فایل word مقاله بررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از نرم افزار HEC-6

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از نرم افزار HEC-6 : محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): محمد هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگمحمد محمودیان شوشتری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهوازمحمود کاشفی پور – دانشیار دانشکده مهندسی و علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده: رسوبگذاری در مخازن سدها، پس از چند سال سبب پر شدن و از بین رفتن کارایی آنها می شود. این مساله به خصوص در کشور ما در قیاس با سایر کشورها چندین برابر است. همین مساله لزوم استفاده از روش های کاهش میزان رسوب و